ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ HPV แต่การฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันเชื้อ HPV ได้ทุกสายพันธุ์ และไม่สามารถปกป้องคุณได้หากคุณติดเชื้อไวรัสนี้มาก่อนการฉีดวัคซีน แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ได้แนะนำให้ตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะเคยฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม

การตรวจ HPV DNA คือวิธีเดียวที่คุณจะได้รู้ว่าคุณติดเชื้อไวรัสหรือไม่

รูปโดนฉีดยา : การรักษามะเร็งปากมดลูกแบบฉีดวัคซีน
  • บอกคนที่คุณรักเกี่ยวกับเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 พร้อมกับความสำคัญของการตรวจ การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากมะเร็งปากมดลูก!

    คุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้!

เชื้อ HPV 16 และ 18 เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกถึง 70%

สถิติที่คุณควรรู้

ทำไมต้องตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ทั้งๆ ที่ตรวจแพปสเมียร์แล้ว?

รับการตรวจ